OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXI Niedziela Zwykła – 24.08.2014r.

1. Przeżywamy dziś 21. niedzielę w ciągu roku. W liturgii słowa usłyszeliśmy kierowane do nas osobiście pytanie Pana Jezusa Chrystusa: „A wy za kogo mnie uważacie”? Niech nasze codzienne życie, zgodne z wymaganiami Ewangelii będzie nieustannym dawaniem odpowiedzi wyrażanej w czynach i postępowaniu.

2. Przed nami ostatni tydzień miesiąca trzeźwości, a zarazem dla niektórych ostatnie dni urlopów i wakacji. Starajmy się jak najlepiej wykorzystywać ten czas na pogłębienie naszych wzajemnych relacji rodzinnych czy przyjacielskich, na dobrą lekturę i budujące rozmowy. Zachęcamy przy tym do nabywania prasy katolickiej, którą możemy znaleźć w bocznej kaplicy Matki Bożej przy wyjściu z Kościoła.

3. Wszystkich zaś, którzy nie radzą już sobie z problemem nadmiernego spożywana alkoholu, jak też ich bliskim, przypominamy, że fachową, kompleksową pomoc mogą otrzymać Ropczycach lub w Dębicy przy parafiach, gdzie działają grupy AA i AL-Anon.

4. W nadchodzący wtorek, 26 sierpnia, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – imieniny naszej Królowej. Pamiętajmy, aby w tym dniu szczególnie dziękować Bogu za dar tej najlepszej z Matek. Msze św. w naszym kościele będą o godz. 7.00 i wieczorem o godz. 18.00 w połączeniu z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

5. A w piątek, 29 sierpnia, w liturgii wspominamy Męczeństwo św. Jana Chrzciciela. To wspomnienie ukazuje nam, do czego może prowadzić wierność prawdzie. Jan jako poprzednik Chrystusa nigdy nie odstąpił od wzywania do przemiany życia, nawet jeśli w ostateczności właśnie przez to stracił swoje życie. Niech to wspomnienie stanie się dla nas okazją do refleksji nad tym, na ile my jesteśmy gotowi unikać wygodnego kompromisu, gdy chodzi o prawdę i życiową wierność chrześcijańskiej hierarchii wartości. Niech rozpoczynający się dziś tydzień będzie dla nas okazją do czynienia dobra, a tym samym do dawania świadectwa o naszej przynależności do Chrystusa.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

•        w środę  – św. Monika, matka świętego Augustyna (354-430), która swoją wytrwałą modlitwą wyprosiła jego nawrócenie; może być wzorem i wspomożycielką matek, które są bezradne wobec swoich dzieci wybierających niewłaściwe drogi w życiu;

•        w czwartek – św. Augustyn (354-430), syn św. Moniki, po nawróceniu został biskupem i wybitnym teologiem; w uznaniu dla jego ciągłe aktualnych przemyśleń teologicznych obwołano go doktorem Kościoła.

6. Bóg zapłać za ofiary składane na cele parafialne.

7. Za tydzień po wszystkich Mszach św. zbiórka do puszek dla mieszkańców z południa Polski dotkniętych powodzią i poszkodowanych przez huragan w Malawie i okolicach Rzeszowa. O zorganizowanie zbiórki prosimy panie z Akcji Katolickiej i Caritas.

8. W miesiącu sierpniu na ten rok zostały zakończone prace przy konserwacji i malowaniu dachu na kaplicy w Berdechowie, a także konserwacja i malowanie dzwonnicy, wszystkich balustrad, wykonanie wentylacji w salce katechetycznej oraz podprowadzenie prądu na strych kaplicy. Wszystkie w/w prace tj. materiały + robocizna wyniosły 14.500 zł. Parafianie złożyli ofiary na zapłacenie powyższej inwestycji. Obecnie rozpoczęły się prace przy schodach prowadzących do kaplicy.

Bóg zapłać p. Andrzejowi Wojnarowskiemu z Berdechowa za solidną pracę przy malowaniu dachu w kaplicy w Berdechowie i pozostałych prac wykonanych przy kaplicy.

W minionym tygodniu została przygotowana salka przez położenie nowych paneli dla dzieci i młodzieży na spotkania wraz z aneksem kuchennym.

9. Bóg zapłać za troskę o piękno naszej Świątyni. Pracowali: Liska Małgorzata, Wojnarowski Jan i Teresa, Sikora Jan, Longosz Jan i Łukasz, Tyza Małgorzata, Świerad Dorota i Chmura Jadwiga.

Na sobotę prosimy parafian od nr 41-50. Odpowiedzialnymi są: Olech Anna i Wojnarowska Wiesława.

10. W związku z nasilającymi się prześladowaniami chrześcijan w wielu krajach świata, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, Episkopat Polski ogłosił 26 sierpnia br. Uroczystość MB Częstochowskiej Dniem modlitwy za Prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie. Zachęcamy wiernych do uczestnictwa we Mszy św. i ofiarowania Komunii św. w intencji ustania prześladowań w Iraku i na całym Bliskim Wschodzie. Prosimy także o podjęcie praktyk pokutnych (droga krzyżowa, różaniec, post, jałmużna), aby w ten sposób wyrazić jedność z cierpiącymi braćmi i uprosić u Boga łaskę pokoju dla nich.

W odpowiedzi na apel Księży Biskupów członków Róż Różańcowych Lucyny i Józefa Cholewów prosimy o poprowadzenie różańca przed wieczornym nabożeństwem we wtorek w w/w intencji. Obecni na Różańcu, Mszy św. i Nowennie są wszyscy członkowie Róż lub w zastępstwie przedstawiciel rodziny.

11. Zachęcamy do lektury duchowej.