OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 7.09.2014r.

1. Dziś przeżywamy 23. niedzielę w ciągu roku. Liturgia tego dnia przypomina nam o praktyce braterskiego upomnienia, które jednak ma wypływać z miłości do drugiego człowieka i opierać się na przestrzeganiu podanych przez Pana Jezusa zasad. Warto, byśmy się zastanowili, kiedy ostatni raz, w duchu dobrze rozumianej miłości bliźniego, podjęliśmy się zwrócenia uwagi drugiej osobie. Pomyślmy też o tym, jak my sami reagujemy na zwrócenie nam uwagi. Niech to wezwanie stanie się również okazją do podejmowania w naszych rodzinach dialogu, który będzie prowadził do rozwiązywania trudnych problemów i lepszego wzajemnego rozumienia się.

2. W najbliższy poniedziałek, 8 września, celebrujemy jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, zwane popularnie w Polsce świętem „Matki Bożej Siewnej”, gdyż dopiero po tym święcie obsiewano pola, mieszając ziarno przeznaczone do siewu z tym wyłuskanym z kłosów poświęconych w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia. Także w piątek, 12 września, w liturgii wspominamy Jej Najświętsze Imię. Wspomnienie to możemy określić jako „imieniny” Matki Bożej. Ma ono nam przypomnieć o wszystkich łaskach, jakie otrzymujemy od Boga, wzywając wstawiennictwa Tej najlepszej z matek i posługując się Jej imieniem.

Uczcijmy narodziny naszej Matki modlitwą i uczestnictwem we Mszy św. jutro o godz. 7.00; 10.30 i 18.00; w kaplicy w Jaszczurowej o godz. 9.00, w Berdechowie o godz. 12.00. Poświęcenie ziarna do siewu na wszystkich Mszach św. Składka na Dom Księży Seniorów.

3.We wtorek Nowenna do MBNP o godz. 18.00.

4. W środę na godz. 18.00 zapraszamy dzieci i młodzież na próbę przed Koncertem Uwielbienia.

5. W czwartek o godz. 17.30 spotkanie Koła Misyjnego.

6. W piątek po wieczornej Mszy Św. i nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego spotkanie  KSM-u.

7.W sobotę prosimy ministrantów:

- w Jaszczurowej o godz. 8.30

- w Berdechowie o godz. 9.15

8. W przyszłą niedzielę, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Pamiętajmy, że krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie! Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei.

W tym tygodniu patronuje nam:

  • W piątek – NMP Rzeszowska
  • W sobotę – św. Jan Chryzostom

9. Bóg zapłać za troskę o piękno naszej świątyni. Pracowali: Justyna Stasiowska, Mariola Cholewa, Dorota i Monika Świstak, Urszula Święch, Sławomir Godek, Andżelika i Paulina Stachura, Iwona Gąsior, Madgalena Misiorek i Dorota Wajda.

Na sobotę prosimy parafian od nr 67-80. Odpowiedzialnymi są: Tabasz Janusz i Raś Kazimierz.

10. Bóg zapłać za ofiary składane na cele parafialne.

11. Dzisiejsza składka jest przeznaczona na seminarium Duchowne.

12. W sobotę nasza parafia rozpoczyna adorację wieczystą Najświętszego Sakramentu w dekanacie Wielopole Skrzyńskie. Adorację rozpoczynamy od godz. 15.00 do godz. 18.00. Prosimy o indywidualną adorację parafian. Zapraszamy wszystkich: dzieci, młodzież, starszych i przełożonych Róż Różańcowych.

Porządek adoracji:

15.00-16.00 – Parafianie z rejonów Brzeziny Dół Północny, Rędziny, Bukowina, Zalas, Rynek Północny i Baj

16.00-17.00 – rejony: Brzeziny Górne, Nowa Wieś, Berdechów Północny i Południowy, Podkościele i Łęg

17.00-18.00 – Pogwizdów, Rzeki Jaszczurowskie, Brzeziny Dół Południowy Rzeki, Brzeziny Dół Południowy, Rynek Południowy, Jaszczurowa Granice Wieś i Dzilik-Podlas.

 

Kandydaci do bierzmowania klas III gimnazjalnych mają w sobotę o godz. 14.30 spotkanie, a następnie adorację. Obecność obowiązkowa.