OGŁOSZENIA PARAFIALNE

23.11.2014 r. – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

1. Przeżywamy dziś uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ma ona nam przypominać przede wszystkim o tym, że dla człowieka wierzącego królować znaczy służyć, a to pociąga za sobą gotowość bycia do dyspozycji drugiego człowieka.       Uroczystość ta została ustanowiona w 1925 roku przez papieża Piusa XI. Jej celem jest zwrócenie uwagi na to, że Chrystus z samej swojej natury jest Królem, jak zresztą sam się określił, stojąc przed Piłatem. Królestwo Jego jednak nie jest z tego świata, dlatego nie można próbować określać Chrystusowego królowania na podobieństwo ziemskiego. Królestwo Jezusa obejmuje wszystkie ludy, języki i narody, a panowaniu Jego nie będzie końca. Za każdym razem, gdy odmawiamy modlitwę „Ojcze nasz”, wypowiadamy wezwanie: „Przyjdź królestwo Twoje”, prosząc o to, by nastało królestwo Jezusa, które nie jest z tego świata. Jest to królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Warto, abyśmy o tym pamiętali w naszej codzienności.

2. Dziś po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia. Za udział w nabożeństwie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

3. Uroczystość Chrystusa Króla jest również świętem patronalnym Akcji Katolickiej i KSM-u. W Katedrze ślubowanie nowych członków.

4. We wtorek Nowenna do MBNP o godz. 16.30 oraz spotkanie nowo przyjętych ministrantów o godz. 15.30 w salce katechetycznej na plebanii.

5. Różaniec wypominkowy codziennie o godz. 16.00. Zapraszamy wszystkich, którym bliscy są zmarli cierpiący w czyśćcu.

6. Dzisiejsza niedziela jest zarazem ostatnią niedzielą roku liturgicznego. Za tydzień rozpoczniemy Adwent – czas przygotowania na święta Bożego Narodzenia. Niech ten ostatni tydzień roku liturgicznego pobudzi nas do refleksji nam naszym podejściem do wiary w codziennym życiu.

W tym tygodniu patronuje nam:

  • 24 XI – św. Andrzej Dung-Lac (ok. 1795-1839), prezbiter i jego Towarzysze, męczennicy wietnamscy; w tej grupie są różne osoby: prezbiterzy, klerycy, osoby świeckie; ich wspólną cechą charakterystyczną jest odważne głoszenie wiary chrześcijańskiej na ziemiach dzisiejszego Wietnamu.

7. Bóg zapłać za ofiary składane na cele parafialne.