OGŁOSZENIA PARAFIALNE

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

 

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna najważniejszy okres naszych przygotowań do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Starajmy się przeżyć ten tydzień w skupieniu, uczestniczyć w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, aby wzmacniać naszą wiarę i coraz pełniej i bardziej świadomie przeżywać największe wydarzenie w historii zbawienia.

 

2. Okazja do spowiedzi w tym tygodniu będzie jeszcze we wtorek w parafii Wielopole Skrzyńskie przez cały dzień.

 

3. W Wielki Czwartek rano ksiądz biskup odprawi w katedrze Mszę Krzyżma o godz. 10.00. Podczas tej Mszy św. kapłani odnowią swoje przyrzeczenia oraz zostaną poświęcone oleje, które następnie są wykorzystywane podczas udzielania sakramentów: chrztu, bierzmowania, sakramentu namaszczenia chorych oraz święceń prezbiteratu i biskupstwa.

 

4. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. W naszej parafii o godzinie 18.00 Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. Podczas procesji zaśpiewamy hymn „Sław, języku, tajemnicę”, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Czuwania do godz. 22.00.

 

Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godz. 18.00 Tego dnia Droga Krzyżowa o godz. 17.00. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego. Adoracja przy Grobie Pańskim do późnych godzin wieczornych ok. 23.00. Śpiew trzech części Gorzkich Żali po Liturgii. Młodzież z KSM-u poprowadzi adorację o godz. 21.00.

 

Porządek adoracji Pana Jezusa przy Ciemnicy w Wielki Piątek:

 

od g. 8.00 – Rynek Północny

od g. 9.00 – Rynek Południowy

od g. 10.00 – Brzeziny Górne

od g. 11.00 – Zagrody

od g. 12.00 – Rzeki Jaszczurowskie i Granice

od g. 13.00 – Jaszczurowa Wieś i Dzilik – Podlas

od g. 14.00 – Podkościelne i Łęg

od g. 15.00 – Brzeziny Dolne strona północna

od g. 16.00 – Brzeziny Dolne strona południowa

 

7. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 19.00. Program w gablocie lub na stronie parafialnej.

 

Porządek adoracji Pana Jezusa przy Grobie Pańskim:

 

od g. 12.00 – Nowa Wieś

od g. 13.00 – Pogwizdów

od g. 14.00 – Zalas i Baj

od g. 15.00 – Rędziny

od g. 16.00 – Bukowina

od g. 17.00 – Berdechów Północny

od g. 18.00 – Berdechów Południowy

 

8. Wielki Czwartek to także dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Nie zapominajmy w tym dniu o dziękczynieniu za tak wielkie dary. I choć dla uczczenia Najświętszego Sakramentu zostało ustanowione osobne święto – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, zwane potocznie Bożym Ciałem, a obchodzone już po zakończeniu okresu wielkanocnego, spróbujmy jednak również w Wielki Czwartek poświęcić trochę czasu na adorację i dziękczynienie.

 

 

9. Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę Pana Jezusa, dlatego też na znak jedności z Nim zobowiązani jesteśmy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i ścisłego postu, podobnie jak to było w Środę Popielcową, gdy rozpoczynaliśmy czas przygotowania do uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Przypominamy, że wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia.  Możemy w tym dniu spożyć jeden posiłek do syta, a pozostałe dwa tylko, aby się trochę pożywić. Niech post w tym dniu nie będzie dla nas jedynie obowiązkiem, lecz niech stanie się wyrazem naszej miłości do Tego, który za nas oddał swoje życie. Zachęcamy również, by także w sobotę zachować wstrzemięźliwość w spożywaniu posiłku, co pozwoli nam z tym większą radością w sercu zasiąść do wielkanocnego stołu w niedzielny poranek.

 

10. Wielka Sobota jest dniem, w którym podobnie jak w Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy św. Liturgia Wigilii paschalnej bowiem, sprawowana późno wieczorem, jest już rozpoczęciem celebracji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Błogosławienie pokarmów rozpoczniemy od godz. 9.00  i będzie się ono odbywało co godzinę do godz. 12.00. W kaplicach w Jaszczurowej o godz. 10.00. W Berdechowie o godz. 11.00. Wodę święconą będzie można zaczerpnąć z naczyń ustawionych pod sobotami.

 

W tym czasie będzie również trwała adoracja Najświętszego Sakramentu przy grobie Pana Jezusa. Postarajmy się zatem tak zaplanować nasze przyjście do kościoła, abyśmy mogli zatrzymać się choć 15 min. na adoracji.

 

 

11. Uroczystą Mszę Św. Rezurekcyjną z procesją eucharystyczną odprawimy w niedzielę o g. 6.00. Prosimy wcześniej przygotować wszystkie sztandary i feretrony. O niesienie bereł i sztandarów prosimy ojców dzieci I-o komunijnych.

Do adoracji Pana Jezusa w Ciemnicy i Bożym Grobie zapraszamy oprócz ministrantów także dziewczęta ze Scholii z kościoła parafialnego i kaplic oraz dziewczęta z Koła Misyjnego. Obecność w czasie dyżurów wszystkich wyznaczonych osób jest obowiązkowa. Prosimy rodziców o dopilnowanie, przypomnienie i przysłanie dzieci i młodzieży na wyznaczoną godzinę.

Na procesję Rezurekcyjną przynosimy książeczki i wszyscy śpiewamy pieśni wielkanocne.

 

12. Ministranci w bramie kościelnej będą rozprowadzać baranki wielkanocne w cenie 4 zł i świecę jako pamiątkę kanonizacji Jana Pawła II w cenie 10 zł. Ofiary składane są wsparciem dla Caritasu na pomoc ludziom chorym i cierpiącym. Bądźmy wrażliwi  i włączmy się w dzieło ogólnopolskie składając ofiarę.

 

13. W przygotowaniu Ciemnicy i Grobu Pańskiego potrzebni są panowie do postawienia poszczególnych elementów oraz parafianki do przygotowania wystroju. Prosimy parafian od nr. 181 do 195. Przychodzimy w poniedziałek na g. 8.00.

Dzisiejsza składka jest przeznaczona na kwiaty do Ciemnicy i Bożego Grobu, dekoracje i światło. Prosimy o ofiarność.

 

14. Zbiórka ministrantów w środę o 16.30 w kościele.