Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

APDC jest zorganizowaną formą apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Powstało jako odpowiedź na liczne prośby kierowane do Zgromadzenia ze strony osób świeckich, zainteresowanych współpracą w zakresie naszego charyzmatu. Zgromadzenie rozeznało tę sytuację jako nowy znak czasu i nowe wezwanie apostolskie. Decyzja o podjęciu tej formy naszej apostolskiej działalności zapadła w roku 1983. Dwa lata później (1985) przyjęto dla niej nazwę: Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca. Znalazło to następnie odzwierciedlenie w Konstytucjach Zgromadzenia, zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską, które stanowią prawną podstawę jego istnienia. Pierwsi członkowie włączyli się formalnie do Dzieła w 1985 r. Decyzją władz Zgromadzenia w 2010 roku została nadana nowa nazwa: Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym.

 

W naszej parafii do APDC należy około 70 osób, co stanowi jedną z większych grup w naszej diecezji. Do APDC należą również kapłani naszej parafii. Ks. Proboszcz Józef Kłosowski jest diecezjalnym opiekunem wyznaczonym przez ks. biskupa.

 

APDC w każdym miesiącu spotyka się na wspólnej Mszy św. w intencji konających i dusz w czyśćcu cierpiących, a także w każdy trzeci piątek miesiąca prowadzi przed wieczorną Mszą św. nabożeństwo za zmarłych.

 

Do APDC może należeć każdy praktykujący katolik, niezależnie od stanu i wieku, który pragnie nieść pomoc duszom czyśćcowym.

 

Akt codziennego zaofiarowania za konających i zmarłych

 

Panie Jezu, Odkupicielu świata, w zjednoczeniu z Twoją Ofiarą Krzyżową ofiaruję Ci przez ręce Matki Miłosierdzia, moje modlitwy i prace, radości, trudy i cierpienia w intencji konających i zmarłych poddanych oczyszczeniu, błagając Cię o przyspieszenie ich wejścia do chwały, gdzie Ty wraz z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

W naszej diecezji APDC działa w 8 parafiach.

Brzeziny – par. św. Mikołaja

Gogołów – par. św. Katarzyny

Kielanówka – filia par. Zabierzów

Nawsie – par. św. Andrzeja Boboli

Rzeszów – par. Świętego Krzyża

Rzeszów – par. Matki Bożej Saletyńskiej

Tyczyn – par. św. Katarzyny i Św. Trójcy

Wielopole Skrzyńskie – par. Wniebowstąpienia NMP