Projekt RPO 2007-2013

 Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Brzezinach realizowała projekt pod nazwą ?Rewaloryzacja obiektu starej plebani przy kościele parafialnym w Brzezinach i zabytkowej kapliczki w Jaszczurowej z przeznaczeniem na cele kulturalne i turystyczne?.

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Turystyka i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

W ramach realizacji projektu dokonano kapitalnego remontu ?starej? zabytkowej plebani przy kościele parafialnym w Brzezinach oraz kapitalnego remontu zabytkowej kapliczki p.w. Św. Ducha w Jaszczurowej.

W zakres prac remontowych wykonanych przy ?starej? plebani weszło:

-          wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych wraz z naprawą ubytków fundamentu,

-          remont ścian zewnętrznych; skucie odpadających fragmentów tynku, odnowienie elewacji z zachowaniem detali i wykonanie płytki odbojowej,

-          wymiana podłóg z uprzednim wykonaniem izolacji poziomych i posadzek,

-          wymiana stolarki okiennej i renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej,

-          naprawa ścian wewnętrznych i sufitów przez skucie skruszałych tynków i wykonanie nowych, wapiennych,

-          wykonanie izolacji cieplnej stropu wełną mineralną,

-          wymiana poszycia dachu wraz z naprawą/wymianą zniszczonych elementów konstrukcji więźby,

-          remont ? wymiana instalacji elektrycznej

-          wykonanie instalacji odgromowej remont instalacji wod ? kan oraz wykonanie nowej instalacji c.o.

-          wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie drogi dojazdowej do budynku plebani.

Ponadto dokonano zakupu wyposażenia tj:

-          gabloty ekspozycyjne 15 szt.

-          stoliki ekspozycyjne 20 szt.

-          szafy ekspozycyjne 5 szt.

-          krzesło 50 szt.

-          stoliki 20 szt.

-          regały 10 szt.

-          regały ekspozycyjne 3 szt.

-          stoliki pod komputer 2 szt.

-          lada biblioteczna 1 szt.

-          szafka biblioteczna 1 szt.

-          zestaw komputerowy 2 kpl.

-          projektor 1 szt.

-          ekran 1 szt.

-          krzesła obrotowe 2 szt.

Wykonanie wymienionych powyżej robót umożliwiło uzyskanie następujących funkcji, które spełniają pomieszczenia znajdujące się w budynku ?starej? plebani:

-          biuro informacji turystycznej,

-          muzeum ksiąg liturgicznych, szat i obrazów,

-          biblioteka,

-          świetlica dla dzieci i młodzieży z wyposażeniem komputerowym

-          węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Parametry techniczne budynku przedstawiają się następująco:

-          powierzchnia zabudowy – 298,30 m2,

-          powierzchnia użytkowa ? 361,90 m2,

-          kubatura budynku ? 1 350,30 m3.

 

Remont zabytkowej kapliczki p.w. Św. Ducha w Jaszczurowej obejmował wykonanie następujących robót:

-          naprawa fundamentów,

-          naprawa i wzmocnienie ścian,

-          skucie starych tynków i wykonanie nowych,

-          naprawa poszycia dachowego i więźby dachowej,

-          wykonanie płytek odbojowych wokół obiektu,

-          renowacja stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych.

 

Całkowita wartość projektu wynosiła 683 294,96 zł w tym dofinansowanie  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Turystyka i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wynosiło 580 800,72 zł.