Wydarzenia

 

Jubileusz 50 lat kapłaństwa - w niedzielę ? 1 lipca ? podczas odpustu parafialnego Nawiedzenia NMP tradycyjnie zwanego Matki Bożej Jagodnej w Brzezinach swój jubileusz 50 lat kapłaństwa obchodził ks. prof. dr hab. Stanisław Longosz. Ks. Jubilat pochodzi z Brzezin i często podkreśla swoje brzezińskie korzenie. Jego pragnieniem było, by właśnie tu, wśród Rodaków, dziękować Panu Bogu za dar kapłaństwa.

Suma odpustowa połączona z jubileuszem rozpoczęła się o godz. 1100 wprowadzeniem Drogiego Jubilata w wieńcu do kościoła. Słowa powitania skierowali: wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Czesław Leja i burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak oraz przedstawiciele parafii. Ks. Dziekan Józef Kłosowski odczytał błogosławieństwo Papieskie oraz listy, które skierowali ks. bp. Kazimierz Górny i ks. bp. Wiesław Lechowicz.

W uroczystości ks. Stanisławowi towarzyszyła nie tylko rodzina i mieszkańcy Brzezin, ale również wielu znamienitych gości; księża rodacy i księża profesorowie z całej Polski, wśród nich: ks. prof. Marek Starowieyski, ks. prof. Augustyn Eckmann, ks. prof. Antoni Paciorek, o. prof. Celestyn Napiórkowski, ks. prof. Kazimierz Święch, ks. prof. Marian Zając, ks. prof. Zdzisław Janiec, ks. prof. Marian Stasiak, ks. dr Grzegorz Zając, ks. prof. Antoni Żurek. Swoją obecnością Jubileusz ks. Profesora uczcili również goście z zagranicy: siostra zakonna z Boliwii oraz siostra misjonarka z Angoli, przedstawiciele ?Klubu Brzeziny? z Chicago.

 

Ksiądz Prof. Stanisław Longosz urodził się w 1938 w Brzezinach; w 1962 ukończył studia w Seminarium w Tarnowie, gdzie 24 czerwca 1962 roku przyjął świecenia kapłańskie. W 1970 uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim tytuł magistra filologii klasycznej, a 1971 licencjat z teologii w zakresie historii Kościoła ze specjalizacją w patrologii. Następnie w roku 1976 obronił doktorat z nauk patrystycznych i teologii w Instytucie Patrystycznym ?Augustinianum? w Rzymie. W 1977 został prezesem Polskiej Sekcji Patrystycznej przy Komisji Episkopatu Polski do spraw Nauki Katolickiej, a w 1978 profesorem w Instytucie Teologicznym w Tarnowie. W 1980 rozpoczął prace w Instytucie Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL jako jego wicedyrektor (1981) i dyrektor (1991); jest twórcą (1981) i redaktorem naczelny ?Vox Patrum? (56 tomów) oraz sekretarzem naukowym Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim. W roku 1998 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa wczesnochrześcijańskiego, a od 2001 pełni funkcje kierownika Katedry Historii Rodziny Chrześcijańskiej w Instytucie Nauk o Rodzinie. Dziesięć lat temu został profesorem nadzwyczajnym KUL w Katedrze Historii Rodziny Chrześcijańskiej w Instytucie Nauk o Rodzinie. Dwukrotnie (1990, 2006) otrzymał zespołową nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dwukrotnie (2000, 2003) nagrodę Rektora KUL, a także Krzyż Kawalerski (Polonia Restituta) Orderu Odrodzenia Polski (2005) od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za propagowanie antyku chrześcijańskiego w Polsce.


 

 

Relikwie bł. Jana Pawła II - W sobotę 30 czerwca nasza parafia obdarzona została niezwykłym darem, relikwiami krwi błogosławionego Papieża Polaka.

Staraniem ks. Proboszcza Józefa Kłosowskiego, który kilka miesięcy temu zwrócił się do Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, parafia może cieszyć się obecnością wśród siebie świętego.
Poprzez nowennę, Triduum prowadzone przez ojca karmelitę Tadeusza z Pilzna oraz spowiedź parafialną cała wspólnota przygotowywała się do tego wielkiego wydarzenia.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski, a w koncelebrze oprócz ojca karmelity ponadto byli ks. prof. dr hab. Stanisław Longosz, ks. Stanisław Saletnik i ks. Jan Żurowski.

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy liturgii oddali cześć relikwiom poprzez ucałowanie.


Odpust w Berdechowie – początek czerwca to czas wspomnienia św. Królowej Jadwigi, która patronuje w kaplicy dojazdowej w Berdechowie. Sumę odpustową w niedzielę 10 czerwca o godz. 1200 i kazanie wygłosił ks. Sebastian Knurek – wikariusz z Niedźwiady. 

 


 

Boże Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to wielki sprawdzian naszej wiary. Wraz z Eucharystycznym Chrystusem przemierzamy drogi naszych miejscowości, aby w ten sposób poprzez publiczną adorację Najświętszego Sakramentu ukazać potrzebę sacrum w naszym życiu. To wyraz także troski o to, by sprawy naszej wiary nie zostały zepchnięte wyłącznie do kościołów.

Główna Msza św. z procesją eucharystyczną rozpoczęła się o godz. 1000. Przy udziale straży pożarnej, przedstawicieli grup parafialnych niosących chorągwie, feretrony, dzieci sypiących kwiaty ruszyliśmy do czterech ołtarzy by poprzez śpiew i modlitwę uczcić obecnego pośród nas Jezusa.Prymicjew niedzielę 3 czerwca swoją prymicyjną Mszę w naszej wspólnocie parafialnej odprawił ks. Mirosław Głowacki, który w okresie Wielkiego Postu odbywał tutaj praktykę diakońską.

Przywitany przez ks. Proboszcza i wprowadzony do kościoła w wieńcu przez dzieci I-komunijne odprawił Mszę św. i intencji wszystkich parafian.

Podczas Mszy św. do grona ministrantów ks. Neoprezbiter włączył 3 kandydatów, których sam zachęcił do służby przy ołtarzu katechizując w Szkole Podstawowej w Brzezinach.

 


Odpust w kaplicy Ducha Świętego - w drugi dzień Zielonych Świąt, w święto Matki Kościoła o godz. 15 odbyła się Msza św. odpustowa przy kapliczce Ducha Świętego w Jaszczurowej.

 


Dni krzyżowetrzy dni (poniedziałek, wtorek i środa) w tygodniu poprzedzającym Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego odbywają się tradycyjne procesje błagalne o uproszenie dobrych urodzajów.

 


Pierwsza Komunia święta – w dniu 13 maja odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, której dostąpiło 30 dzieci z całej parafii. W przeddzień przystąpiwszy do Sakramentu Pojednania i Pokuty weszli w sferę eucharystycznej obecności Chrystusa, który stając się przyjacielem wezwał nas do miłości wobec bliźnich.

 3 maja - w najnowszą historię naszego narodu wpisują się różne daty i wydarzenia, które znacząco wpływają na kształtowanie się naszej codzienności oraz społecznej i narodowej tożsamości. Taką datą jest niewątpliwie 3 maja ? z jednej strony obchodzimy narodowe święto, ustanowione w 1919 roku, przypominające rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Równocześnie jednak, oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Polski, uświadamiamy sobie związanie naszego narodu z Bogiem i Kościołem. 

W tym roku gminne uroczystości odbyły się w Brzezinach.


Uroczystą Mszę św. w intencji bohaterskich brz
eziniaków walczących w obronie Ojczyzny odprawił ks. Dziekan Józef Kłosowski, który na koniec Eucharystii odnowił śluby jasnogórskie, prosząc Maryję o Jej przemożne wstawiennictwo.  


Druga część obchodów odbyła się pod pomnikiem ?Pamięci Bohaterów walczących o wolność i niepodległość Polski?. Uczestnicy ceremonii przemaszerowali prowadzeni przez Orkiestrę Dętą OSP z Brzezin.Program artystyczny przedstawiła młodzież z VI klasy SP w Brzezinach oraz dwa utwory zaprezentował chór parafialny ?Gloria?. Po przemówieniach pana Wójta Czesława Leja oraz przewodniczącego rady powiatu Prof. Dr hab. Władysława Tabasza, zostały złożone kwiaty przy pomniku.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Odpust Dobrego Pasterza w Jaszczurowej
- w IV Niedzielę Wielkanocną Kościół poprzez liturgię ukazuje Jezusa Chrystusa, który sam siebie nazywa Dobrym Pasterzem. Jest to szczególny dzień dla wspólnoty gromadzącej się na modlitwie w kaplicy w Jaszczurowej. Tegoroczny odpust – 29 kwietnia – przy pięknej pogodzie i licznym udziale wiernych stał się okazją do modlitwy za Pasterzy i o nowe powołania do służby Bożej. Liturgii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Rodak brzeziński – ks. Andrzej Tokarz, pracujący w Sanktuarium Matki Bożej w Tarnowcu.Wizytacja kanoniczna – 12 kwietnia J.E. Ks. Bp Edward Białogłowski przybył do naszej wspólnoty parafialnej na kanoniczną wizytację. Powitanie biskupa miało miejsce przy kaplicy w Berdechowie, tam też została odprawiona Msza św. z udziałem dzieci i mieszkańców.

Następnie ks. Biskup udał się do Szkoły Podstawowej w Berdechowie na krótkie spotkanie z nauczycielami.

O godz. 1000 po powitaniu rozpoczęła się Msza św. w kaplicy w Jaszczurowej, którą odprawił ks. Łukasz. Po Mszy św. Ks. Biskup dokonał poświęcenia kaplicy Ducha Świętego w przysiółku Podlas.

Po krótkim spotkaniu z nauczycielami w Szkole Podstawowej w Jaszczurowej ks. biskup udał się do szkoły w Brzezinach, gdzie zaprezentowany został program artystyczny dotyczący życia patrona szkoły – Mjra Ludwika Marszałka „Zbroi”.

Po spotkaniu z nauczycielami i dokonaniu wpisu do szkolnej Kroniki, ks biskup odwiedził chorych w parafii. W godzinach popołudniowych wraz z ks. Proboszczem zwiedził Muzeum im. ks. Franciszka Wybrańca.

O 1645 rozpoczęła się prezentacja grup parafialnych przez przedstawicieli.

O godz. 1800 Ks. Biskup odprawił Mszę św. wraz z udzieleniem sakramentu bierzmowania brzezińskiej młodzieży.

Zwieńczeniem była wspólna kolacja z kapłanami z całego dekanatu.


Triduum Paschalne ? jedyny okres w Kościele, gdy czas celebrowania liturgii zrównuje się z czasem, w którym mają miejsce wydarzenia z życia Jezusa. Czas liturgii utożsamia się z czasem męki. Miejsce celebry staje się przestrzenią drogi krzyżowej. To jedyny czas, w którym chrześcijanie mogą ? godzina po godzinie ? wstępować w ślady Jezusa, postępować tuż za Nim. Do tego z resztą jesteśmy powołani. Chrystus przecież cierpiał za nas i zostawił nam wzór, abyśmy szli za Nim Jego śladami (por. 1 P 2,21). Triduum to czas, w którym znaki, symbole i sakramenty przeplatają się i tworzą naszą więź z paschą Pana. Znaki ją obrazują, symbole wprowadzają (krzyż), sakramenty urzeczywistniają (Eucharystia, chrzest). 

Każda wspólnota żyje życiem Chrystusa. Przy Nim się gromadzi i z Nim celebruje ten święty czas. Z Chrystusem też zmartwychwstaje ze swojego grzechu.

Wielki Czwartek – Msza Krzyżma Świętego w katedrze

Wielki Czwartek – przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji – „Ciemnicy”

Wielki piątek – adoracja Krzyża

Wielki Piątek – przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy „Grobu Pańskiego”

Wigilia Paschalna

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – Procesja Rezurekcyjna


Brzeziny zimową porą również zachwycają. Choć doskwierają mrozy i zasypane są drogi, to jednak urokliwy krajobraz przyciąga. Zapraszamy więc do odwiedzenia naszych okolic.


PROMOCJA KSIĄŻKI

Do rąk czytelników trafia na Święta książka autorstwa Agnieszki Szykuła-Żygawskiej i Stanisława Kłosowskiego zatytułowana ?Kościół św. Mikołaja w Brzezinach na Podkarpaciu. Monografia artystyczna?.

 

Książka jest zebraniem i podsumowaniem dziesięcioletniej pracy konserwatorskiej przy kościele parafialnym oraz innych zabytkach. Czytelnicy mogą zapoznać się m.in. z bardzo dobrze udokumentowaną historią parafii i kościoła.

 

Książka składa się z VII rozdziałów:

 

Rozdziała I ? Historia

 

Rozdział II ? Architektura

 

Rozdział III ? Zabytki ruchome

 

Rozdział IV ? Cmentarze

 

Rozdział V ? Kapliczki i krzyże

 

Rozdział VI ? Katalog dokumentów źródłowych

 

Rozdział VII ? Leksykon artystów

 

Zachęcamy do nabycia tej cennej książki, która jest nie tylko skarbnicą wiedzy, ale przede wszystkim hołdem złożonym poprzednim pokoleniom brzeziniaków oraz duszpasterzy, którzy zadbali o piękno i urok parafii i jej sakralnych obiektów.

 

Książki do nabycia w zakrystii u Pani Kościelnej oraz na plebanii.


 

OTWARCIE MUZEUM IM. KS. KAN. FRANCISZKA WYBRAŃCA

W dniu 6 grudnia 2011r. J.E. ks. Bp Kazimierz Górny poświęcił i otwarł obiekt Domu Parafialnego w Starej plebanii

Brzezińskie muzeum im. Ks. Kan. Franciszka Wybrańca

Grudniowy dzień zgromadził w Brzezinach niezwykłych gości, którzy przybyli, by oddać cześć Patronowi tutejszej parafii, świętemu Mikołajowi. 6 grudnia jest datą, którą znają niemal wszyscy, a której wyczekują zwłaszcza dzieci. Dla parafii Brzeziny tegoroczne wspomnienie świętego Mikołaja było historycznym, niezapomnianym wydarzeniem. Odpust ku czci tego możnego Orędownika z IV wieku, który kojarzy się z dobrocią, połączony został z otwarciem i poświęceniem obiektu Starej Plebanii jako Domu Parafialnego, w którym znajduje się muzeum, biblioteka oraz salki do spotkań parafialnych.

Odpustową sumę o godz. 11.00 poprowadził J.E. Ks. Bp Kazimierz Górny, który w kazaniu podkreślił wielkość św. Mikołaja, jako niezwykłego Patrona niosącego dar miłości, miłosierdzia i dobroci. Podkreślił, że wpatrując się w tego świętego mamy okazję nauczyć się oddawania życia dla innych, poświęcenia na wzór samego Chrystusa. Ks. Biskup zwrócił również uwagę na to, że warto jest pielęgnować tę piękną tradycję obdarowywania, ale w sposób chrześcijański z miłością bliźnich, a nie odartą z tego sacrum przez współczesny konsumpcjonizm. Mszę św. celebrowało wraz z Ks. Biskupem 20 kapłanów; rodaków pochodzących z Brzezin oraz księży pracujących niegdyś w Brzezinach.

Po uroczystej Eucharystii wszyscy zaproszeni goście oraz parafianie przeszli pod Dom Parafialny, gdzie ks. Biskup dokonał poświęcenia. Przecięcia wstęgi dokonali: ks. Proboszcz Józef Kłosowski, a także m.in. Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie, Sołtys Brzezin oraz księża rodacy, a wśród nich ks. Prof. Stanisław Longosz oraz najstarszy z brzezińskich rodaków ks. Eugeniusz Olech. Następnie można było zwiedzić muzeum i oglądnąć znajdujące się w nim eksponaty.

Trzecią częścią uroczystości odpustowych był obiad w Domu Kultury w Brzezinach. Podczas świętowania przy stole chór parafialny ?Gloria? przedstawił program słowno-muzyczny dotyczący życia i działalności ks. Kan.  Franciszka Wybrańca. Mieszkańcy wiele mu zawdzięczają, dlatego życzeniem parafii było by nowo odrestaurowany Dom Parafialny oddać pod jego patronat.

Ks. Biskup wspominając śp. ks. Franciszka powiedział, że z wielkim sercem zajmował się parafią, nigdy się nie skarżył, nawet podczas choroby. Dlatego z zainteresowaniem słuchał treści, które zostały przygotowane.