Zespół Caritas

W Diecezji Rzeszowskiej praktycznie w każdej wspólnocie parafialnej istnieją i działają Parafialne Zespoły Caritas.

 

Prymas Stefan kardynał Wyszyński mówił przed laty, że: „niektórzy chorują na wielkopański gest nie dopuszczania świeckich do zadań i funkcji w Kościele”. Słowa te wypowiedziane kilkadziesiąt lat temu warto dziś przypomnieć i cieszyć się, że obecny Kościół dopuszcza świeckich do wielu funkcji.

 

Do zadań Zespołów Caritas należy mobilizacja całej wspólnoty parafialnej do posługi charytatywnej, rozpoznawanie potrzeb na terenie parafii oraz organizowanie pomocy w obrębie parafii. W pierwszej kolejności chodzi o szeroko pojęte świadectwo miłości czynnej. Członkowie PZC powinni propagować miłość bliźniego słowem i czynem. Zadania te mogą realizować przez rozmowy i kontakty osobiste z współparafianami, nabożeństwa i katechezy okolicznościowe, a także poprzez szerzenie informacji o pracy charytatywnej w parafii.

 

W naszej parafii działają także Szkolne Koła Caritas: w Szkole Podstawowej nr 1, której Asystentem jest ks. Proboszcz oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Berdechowie, asystentem której jest ks. Damian.

 

Zespół Caritas współpracuje z księdzem Proboszczem w organizacji pomocy najbiedniejszym i potrzebującym parafianom. Dostrzega ich braki. Zabiega o dary z zewnątrz, które stają się wielką pomocą dla wielu rodzin z naszej parafii.