Międzynarodowy Dzień Tolerancji - jakie ma założenia?

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - jakie ma założenia?

Od praktycznie 25 lat, 16 listopada oficjalnie świętuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który został wytypowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Naprawdę dużo osób coraz częściej ma styczność z brakiem tolerancji i to właśnie ten dzień ma to głosić. Jest to tak zwane prośba do ważnych instytucji publicznych, naukowców i rządów, aby znaleźli rozwiązanie tego dużego problemu. Edukacja, ale również prowadzenie wielu paneli dyskusyjnych ma na celu upowszechnianie tolerancji oraz brak poniżania osób skrzywdzonych z wielu powodów, co według organizacji UNESCO jest skuteczną metodą przeciwstawiania się różnym szkodliwym zachowaniom w tym zakresie.

Cała ta inicjatywa była spowodowana poprzez częściej pojawiające się zjawiska terroru, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji. Z przejawiającą się marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników, zmagają się właśnie te mniejszości, co stwierdzono na przestrzeni wielu lat. Oznaki nietolerancji bywają bardzo kłopotliwe dla osób szykanowanych, dlatego również celebrowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma ostrzegać o różnych aktach ataków, a także pomóc w odnalezieniu głównych przesłanek kiełkowania braku akceptacji. Tego rodzaju akcje mają stać się potrzebne do tego, żeby obeznać się w tym, czym tak naprawdę jest poszanowanie nie swoich praw i cudzej własności, ale także uzasadnić, czym jest uznanie oraz postrzeganie różnic indywidualnych. Ma także szkolić, nauczyć uznania różnych kultur, zrozumienia innych ludzi, a także głównym celem tego rodzaju działań jest umiejętność słuchania drugiego człowieka.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - jak obchodzono go w naszym kraju?

Prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast ogłosili ogólny apel, w którym przekazują niewiarygodne wsparcie dla osób, które doświadczyły werbalnej i fizycznej agresji wynikającej z rasizmu oraz homofobii. Prezydenci miast takich jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice zaaprobować swoim podpisem ten apel. Prezydent stolicy, p. Trzaskowski ogłosił, że solidarność tego dnia będzie podkreślana przez zawieszanie kolorowych banerów, a także oświetlania wielu budynków. W barwach tęczy został oświetlony przede wszystkim Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.